W obiektywie


Biblioteka mieści się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego, przy ul. Seminaryjnej 2 i zajmuje dwa poziomy. Na poziomie wyższym mieszczą się: czytelnia książek i czasopism, pomieszczenie opracowania rzeczowego zbiorów oraz większa cześć magazynu książek. Na poziomie niższym znajduje się dalsza część magazynu książek, magazyn czasopism i magazyn rezerw.