Przeglądarka baz w Bibliotece


W przeglądarce baz Czytelnik ma możliwość zapoznać się nie tylko z zasobami Biblioteki WSD, ale również przeglądać katalogi Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Narodowej i bibliotek należących do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.


Jak wydrukować rewers?
Po wejściu do przeglądarki z bazy Biblioteki WSD przykładowo wybieramy katalog książek. Następnie posługując się jednym z indeksów (autorski, tytułowy, rzeczowy itd.) wybieramy interesującą nas pozycję. Opis książki rozwijamy klikając w numer znajdujący się po lewej stronie wybranej przez nas książki. Sprawdzamy dostępność lub niedostępność książki.

UWAGA!
• Przy sygnaturach oznaczone jest miejsce przechowywania:
      Cz - oznacza czytelnię,
       w - oznacza wypożyczalnię.
• Przy kodach kreskowych oznaczona jest dostępność lub niedostępność danej książki.

Na rewersie wypisujemy sygnaturę z oznaczeniem w po sprawdzeniu dostępności danego egzemplarza, przy odpowiadającym mu kodzie kreskowym.

Kliknij, żeby powiększyć     Kliknij, żeby powiększyć

Wypełniamy rewers znajdujący się na dole strony. Wpisujemy dostępną sygnaturę (NIE numer kodu kreskowego), imię i nazwisko i generujemy podgląd. Sprawdzamy poprawność danych i drukujemy rewers. Poniżej wzór gotowego rewersu. Wydrukowane rewersy podpisujemy imieniem i nazwiskiem i składamy do przeznaczonej do tego skrzynki.

Kliknij, żeby powiększyć     Kliknij, żeby powiększyć