Katalogi on-line
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej


Katalog książek
Komputerowy katalog druków zwartych, które znajdują się w Bibliotece. Katalog jest uzupełniany o bieżące nabytki. Baza zawiera opisy ponad 119 tys. druków polskich i zagranicznych.
Przejdź do bazyKatalog multimediów
Komputerowy katalog zawiera spis filmów, dokumentów dźwiękowych i dokumentów elektronicznych, posiadanych przez Bibliotekę. Zbiór ma charakter edukacyjny i służy jako pomoc dla nauczycieli i katechetów.
Przejdź do bazyKatalog czasopism
Komputerowy katalog wydawnictw ciągłych gromadzonych przez Bibliotekę zawiera opisy ponad 600 tytułów czasopism (polskich i zagraniczych).
Przejdź do bazyBibliografia czasopism diecezjalnych
Komputerowa bibliografia czasopism diecezjalnych wszystkich numerów „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich” i „Rocznika Skrzatuskiego”.
Przejdź do bazyKatalog prac magisterskich
Katalog zawiera opisy prac seminaryjnych i magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie oraz Wydziału Teologicznego US i Wydziału Teologicznego UAM. Każdy czytelnik może mieć wgląd w powyższe prace jedynie za okazaniem pisemnej zgody od Promotora i Dyrektora Biblioteki. Katalog jest uzupełniany na bieżąco.
Przejdź do bazyKatalog on-line
Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej


Katalog książek i czasopism
Podręczna biblioteka Archiwum zawiera wydawnictwa ciągłe i zwarte (polskie i zagraniczne).
Przejdź do bazyKatalogi on-line
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES


FIDKAR Multiwyszukiwarka dla Komputerowych Baz Bibliotecznych
Program FIDKAR jest multiwyszukiwarką pozwalającą na prowadzenie wyszukiwań katalogowych i bibliograficznych w wielu komputerowych bazach jednocześnie. Poprzez FIDKAR możemy w tym samym czasie prowadzić wyszukiwanie w katalogach książek oraz bibliografiach zawartości czasopism i bibliografiach tematycznych, a także w katalogach prac magisterskich. Ułatwia to np. sporządzenie bibliografii konkretnej osoby lub wykazu tematycznego obejmującego nie tylko książki, ale i artykuły z czasopism, fragmenty z prac zbiorowych i prace dyplomowe.
Przejdź do bazyBazy FIDES
• Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES                    Przejdź do bazy
• Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych      Przejdź do bazy
• Jan Paweł II. Bibliografia polska 1949-1998            Przejdź do bazy
• Biblioteki członkowskie FIDES                                  Przejdź do bazyKatalogi on-line
Biblioteki Cyfrowej ZBC POMERANIA


          Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego należy do Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, które wraz z Książnicą Pomorską utworzyły Bibliotekę Cyfrową – Zachodniopomorski System Informacji N@ukowej i Region@lnej (ZSINiR). Misją ZSINiR jest współuczestnictwo w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu e-usług zapewniających wolny dostęp do narodowego i regionalnego dorobku kultury piśmienniczej. W zbiorach Biblioteki Cyfrowej między innymi znalazły się wydawane przez Koszalińsko-Kołobrzeską Kurię Biskupią Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. Do przeglądania zbiorów należy skorzystać z przeglądarki DjVu. 8 maja 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania oraz Katalogu Centralnego Bibliotek Szczecina i Województwa Zachodnio- pomorskiego. Udostępnione zostały Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania oraz Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi), które stanowią podstawowe moduły Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji Region@lnej i N@ukowej.
Przejdź do bazyKKWD w ZBC POMERANIA
Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne (KKWD) wychodzą od 1973 r. Ukazywały się jako miesięcznik, dwumiesięcznik, a obecnie ukazują się jako kwartalnik. Obecnie dostępne są wszystkie wydane numery KKWD. Uwaga: pliki DjVu najlepiej przeglądać w Internet Explorer po dwukrotnym odświeżeniu. Inne przeglądarki mają problem z czytaniem java script.
Przejdź do bazy