Godziny pracy (lipiec i wrzesień)
poniedziałek 900-1500
wtorek 900-1600
środa 900-1600
czwartek 900-1600
piątek 900-1500
sobota NIECZYNNE

Kontakt z nami
75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2
tel. (94) 345-90-26
e-mail: bibl-wsd@koszalin.opoka.org.pl
www.bibliotekawsd.koszalin.opoka.org.plPatron naszej biblioteki
Św. Jan Kanty urodził się w Kętach i jest patronem Polski, Krakowa, profesorów, nauczycieli i studentów, szkół katolickich, Caritas, koszalińsko-kołobrzeskiego seminarium i naszej biblioteki. Mając 23 lata udał się do Krakowa na studia, które ukończył w 1418 r. ze stopniem magistra sztuk, potem przyjął święcenia kapłańskie. Od 1421 r. przez osiem lat prowadził szkołę klasztorną u miechowskich bożogrobców. Tam również zaczął przepisywać rękopisy, co robił przez całe życie, oraz głosił kazania.
Czytaj więcej